Stolp ljubezni

Gradnja Stolpa ljubezni se je začela!

Pretekli mesec je bil zelo uspešen za naš projekt izgradnje stolpa na Žusmu, saj smo opravili pomembne korake k uresničitvi naše vizije. V torek, 27.5. smo po dolgi in naporni poti le dobili gradbeno dovoljenje in sedaj ovir ni več, realizacija se lahko prične. Dvajsetega junija, smo tako izvedli zakoličbo razglednega stolpa, 4.7. pa smo že začeli z zemeljskimi deli, in sicer z izkopom za temelje stolpa in urejanjem dovoza do gradbišča.

Še vedno lahko prispevate finančna ali materialna sredstva v pomoč pri gradnji in s tem pustite svoj pečat pri tem projektu.

TRR: Deželna banka Slovenije 19670-5009898643

Nekaj slik o zakoličbi si lahko pogledate tukaj, o izkopu pa tukaj.

Last Updated (Sunday, 31 August 2014 15:23)