Stolp stoji

Stolp ljubezni je zgrajen!

 

Časovni potek:

27.5.2014 je UE Šentjur pri Celju izdala gradbeno dovoljenje za postavitev razglednega stolpa.

20.6.2014 je bilo izvedeno čiščenje gradbene parcele in zakoličba.

4.7.2014 je bila izvedena prva faza izkopa gradbene jame, geološke izmere in ureditev transportne poti v bližini gradbišča.

19.7.2014 je bila izvedena druga faza izkopa gradbene jame in dostava opaža.

Od 22.7. do 27.7.2014 so bila izvedena vsa gradbena dela povezana z izgradnjo temeljne ploščadi vključno z zasutjem notranjega ustroja temeljev.

15.7. - 30.8.2014 je potekal razrez macesnovega lesa na Koroškem in transport v Komendo.

13.10. – 25.10 se je izvajala fina obdelava lesu na CNC stroju pri postavljavcu v Komendi.

25.10 - 26.10 smo macesnov les pripeljali iz Komende na Žusem v deponijo pri cerkvah. V nadaljevanju smo les spravili do vrha Žusma.

29.10 do 4.11.2014 je bila Izvedena postavitev razglednega stolpa ob pomoči 16 tonskega dvigala.

10.11- v teku: izvaja se montaža strehe, postavitev ograj ob stopnicah,… (lažja montažna dela brez dvigala).

 

Stolp klub vsemu še ni povsem dokončan, saj nas čaka še nekaj manjših obveznosti.

Nadaljnji terminski plan:

Montaža strelovoda

Ureditev okolice

Priprava PID dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja

 

stolpnazusmu

Celotno galerijo gradnje stolpa, od makete do zastave na vrhu, si lahko pogledate tukaj.

Last Updated (Wednesday, 17 December 2014 12:55)